O nama

Komunikacioni i pristup usmjeren ka podizanju svijesti o projektu imaće sveobuhvatan domet prema cjelokupnim aktivnostima koje će se realizovati. Ovakav pristup u sprovođenju projekta osigurava da se svaka aktivnost tretira kao prilika za komunikaciju i vidljivost, brinući i obezbjeđujući komunikacione i informacione potrebe korisnika ovih aktivnosti u oba prekogranična regiona Kosova i Crne Gore. Što je još važnije, to će osigurati podizanje svijesti o sveukupnoj promociji učešća malih i srednjih preduzeća čiji je cilj da uspostave sisteme sertifikacije EU, posebno na EU Eko oznaku (Ecolabel) i EMAS sa ciljem prilagođavanja usklađenosti neophodnih za traženje relevantnih i ostvarivih međunarodno priznatih šema sertifikovanja, koje su trenutno u toku na osnovu razmjene inormacija među relevantnim zainteresovanim stranama i preduzećima obuhvaćenog prekograničnog regiona (Peć i Kolašin). Od velike je važnosti da se koriste prava komunikaciona sredstva u pravo vrijeme i sa pravom porukom kako bi se osigurala povećana svijest o važnosti postojanja međunarodno priznatih standarda održivog menadžmenta u turizmu i priznatih sertifikata. Sveobuhvatni aspekt, uključujući ruralna područja, rod, zajednice, aspekt svijesti o kategorijama invaliditeta će značajno dopuniti cjelokupnu komunikaciju projekta, podizanje svijesti i implementaciju plana vidljivosti.

O Peći i Kolašinu

Peć mami svojim bogatim spojem kulture i prirode, obećavajući nezaboravno putovanje. Istražite istoriju, od ilirskih vremena do današnjih dana, uranjajući u lokalne tradicije. Ljubitelji prirode će uživati u netaknutim vrhovima Rugove, privlačnosti Prokletija i šarolikim kulturama među lokalnim stanovništvom. Podijelite radost osvajanja 2000m+ vrhova sa voljenima.

Rekreativna ponuda Peći je bogata. Krenite na prosvjetljujuće kulturne staze ili lagane šetnje parkovima i brdima. Za ljubitelje uzbuđenja, čekaju vas Via Ferrata, penjanje po stijenama, vožnja kajakom i još mnogo toga. Zimske užitke uključuju planinarenje i skijanje. Noćni život takođe cvjeta, njegujući drugarstvo i zabavu. Grad je prošaran barovima, obećavajući veselu zabavu.

U Peći, to je više od posjete – to je trajni susret urezan u pamćenje. Neka vaše iskustvo u Peći bude izvanredno i trajno. Dobrodošli u obogaćujući boravak!

Kolašin, crnogorski dragulj, smješten na sjeveru, osnovali su ga Turci u 17. vijeku. Smješten usred rijeka Tare i Morače i okružen planinama—Sinjajevinom, Bjelasicom, Ključem i Vučjem. Na 954 m nadmorske visine, to je tražena destinacija tokom cijele godine, cijenjena zbog vazdušne banjske klime.

Zanimljivo je Biogradsko jezero, unutar Nacionalnog parka Biogradska gora—među tri netaknute prašume u Evropi. Jezero, na visini od 1094 m, ima slikovite staze. Istorija Kolašina proteže se kroz tri vijeka, obilježena smjenama između okupatora i oslobodilaca – 23 puta su se mijenjale vlasti, preživjevši razaranja i konačno pronašavši slobodu.

Opština se prostire na 900 km² oko rijeka Tare i Morače, sa gradom Kolašinom u srcu, gdje živi oko 6.000 od 12.000 stanovnika.

Radni Paketi Projekta

WP1: Upravljanje projektom i promocija (R1, R2, R3, R4, R5)

Aktivnost 1.1. Postavljanje i mobilizacija projekta.
Aktivnost 1.2. Promocija, informisanje i širenje strategije komunikacije i vidljivosti  
Aktivnost 1.3. Mapiranje korisnika-analiza njihovih potreba za podrškom.
Aktivnost 1.4 Definisanje obima obuke i portfelj standarda sertifikacije.

WP2: Komponenta izgradnje kapaciteta – održivo efikasno upravljanje, sistem eko razvoja, Obuka trenera za reviziju Eko oznake, sertifikovanje ekološki prihvatljivih međunarodnih standarda, kulturno naslijeđe, poljoprivredno prehrambeni sektor, priroda i životna sredina kao vrijednost eko turizma (R1, R2, R3).

Aktivnost 2.1 Dizajn i sprovođenje programa obuke – održivo efikasno upravljanje, sistem ekološkog razvoja, ekološki prihvatljivi međunarodni standardi.
Aktivnost 2.2 Dizajni i pružanje usluge podrške kroz mentorstvo.
Aktivnost 2.3 Otvaranje poziva za prijavu za sertifikaciju standarda Eko oznake za hotelsku industriju i revizore, izbor i implementacija odvojeno od Sertifikacije za hotele i revizore.
Aktivnost 2.4 Promocija dobre prakse zelenog ključa i eko oznaka za turistički ekosistem.

WP3: Dizajniranje i instaliranje Integrisane turističke i komunikacijone platforme i implementacija Plana komunikacije i vidljivosti (R4, R5).

Aktivnost 3.1 Dizajn i razvoj IT platforme za online komunikaciju i promociju.
Aktivnost 3.2 Popunjavanje, nadogradnja i održavanje IT Online platforme.

WP4: Promovisanje kulturnog nasljeđa i privrede i organizacija dva CB turistička festivala i dvije Eko-staze (R5).

Aktivnost 4.1 Organizovanje CBC Festivala turizma u Peći i Kolašinu.
Aktivnost 4.2. Organizovanje Eko staza u Peći i Kolašinu.