FESTIVAL TURIZMA IPRIRODNE REKREACIJE

FESTIVAL TURIZMA I PRIRODNE REKREACIJE (24 – 25 – 26 MAJA2024) FESTIVAL TURIZMA I PRIRODNE REKREACIJE 24 – 25 – 26 MAJA 2024 Festival turizma “Peja Outdoor Tourism Festival” / „Pećki festival turizma na otvorenom“ i regionalna konferencija su deo projekta koji ima za cilj da produbi interes i potencijal Peći kao turističke destinacije, koordinirajući […]

Potpisan MoR između Prištinske REA i ERFC-a

Potpisan MoR između Prištinske REA i ERFC-a Memorandum o razumijevanju potpisan između Prištinske REA i ERFC-a (Evropski regionalni okvir za saradnju) Prištinska REA kao vodeći partner na projektu prekogranične saradnje “Turizam za budućnost” i ERFC koji implementira svoj projekat FAME ROAD finansiran od strane programa INTERREG Grčka-Italija, želja da se identifikuju komplementarnosti između ciljeva i […]

TURIZAM ZA BUDUĆNOST – NAŠA PRIČA

TURIZAM ZA BUDUĆNOST – NAŠA PRIČA Prekogranična saradnja između Kosova i Crne Gore „Projekat Turizam za budućnost, praksa prilagođena Evropskoj uniji, nastoji da promoviše eko-oznake i održivo upravljanje turizmom, poveća njihove unutrašnje sposobnosti, veštine, znanja, vrednosti, transfer učenja i način razmišljanja o upravljanju, da će, kako se lokalno vlasništvo konsoliduje, moći da administrira i dobije […]

EKO OZNAKA Upitnik za samoprocjenu

EKO OZNAKA Upitnik za samoprocjenu Priština REA , u saradnji sa Institutom IPER , opština Kolašin i Đeravica , realizuje projekat „Turizam za budućnost“, podržan od strane Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), sa ciljem, između ostalih aktivnosti, pružanja podrške turizmu (smještaj ) preduzeća iz regiona Peć i Kolašin […]