EKO OZNAKA Upitnik za samoprocjenu

Priština REA , u saradnji sa Institutom IPER , opština Kolašin i Đeravica , realizuje projekat „Turizam za budućnost“, podržan od strane Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), sa ciljem, između ostalih aktivnosti, pružanja podrške turizmu (smještaj ) preduzeća iz regiona Peć i Kolašin u pravcu procene, promovisanja i praktikovanja nove radne kulture standarda ekološkog razvoja i sertifikacije sa međunarodnim standardima EU Eco Label.

Prije objavljivanja poziva za podnošenje prijava, projekat ‘Turizam za budućnost’ provodi Istraživanje održivog upravljanja turizmom, dok kroz ovaj upitnik za samoprocjenu ECO LABEL, upućen pružaocima turističkog smještaja, projekat nastoji ocijeniti spremnost turističkog poslovanja na eko -sertifikati sa oznakama, koji im omogućavaju da sami procijene da li ispunjavaju potrebne zahtjeve za dobijanje međunarodnog certifikata EU Eco Label i/ili da se pripreme za potrebne intervencije.

ECO-LABEL Standard Certification – kao alat za održivo upravljanje turizmom uglavnom je fokusiran na: i ) infrastrukturu (energija, voda, otpad), ii) životnu sredinu, iii ) kulturnu baštinu, iv) poljoprivredno -prehrambeno/lokalno snabdijevanje, v) kapacitet upravljanja turizmom poznate kao vrijednosti eko turizma.