Ekološki međunarodni standardi, kulturno nasljeđe, priroda i životna sredina kao vrijednosti eko turizma – modul obuke

OPIS

Modul obuke na temu „Ekološki međunarodni standardi, kulturno nasljeđe, priroda i životna sredina kao vrijednost eko-turizma” osmišljen je da pruži polaznicima holističko razumijevanje o tome kako se eko-turizam, međunarodni standardi, kulturno nasljeđe i očuvanje prirode i prirodna sredina prepliću kako bi stvorili održiva i obogaćujuća turistička iskustva. Ekoturizam promoviše vrijednosti prirode, očuvanje kulturnog nasljeđa, održavanje društvenog tkiva i dobrobiti lokalnih zajednica, prednosti uživanja u prirodi i učešća u lokalnom turizmu. Podiže svijest i promoviše znanje o životnoj sredini na globalnom nivou.

 

Cilj ove obuke je da omogući polaznicima da steknu znanje i vještine potrebne za vođenje i upravljanje organizacijama na način koji promoviše održivost, minimizira utjecaj na životnu sredinu i maksimizira ekonomske i društvene koristi u kontekstu eko-turizma i kulturnog nasljeđa. Fokusirajući se na ekološki prihvatljive međunarodne standarde, kulturnu baštinu, prirodu i životnu sredinu, obuka ima za cilj da podstakne dublje razumijevanje principa koji su u osnovi odgovornog i ekološki osviješćenog turizma.

CILJANI UČESNICI

SADRŽAJ OBUKE

Ove teme pružaju niz specifičnih, fokusiranih područja unutar ekološki prihvatljivih međunarodnih standarda i širih tema koje obuhvataju principe i prakse kulturnog nasljeđa, prirode i životne sredine kao vrijednosti eko turizma.

SERTIFIKACIJA

Učesnici koji uspješno završe kurs dobijaju Sertifikat o učešću na modulu o Ekološki prihvatljivim međuanrodnim standardima, kulturinom nasljeđu, prirodi i životnoj sredini kao vrijednosti eko-turizma.

TRAJANJE: Ova obuka traje 5 dana:

ROK ZA PRIJAVU: 27.oktobar 2023.godine