eu ecolabel

Zvanična dobrovoljna oznaka za ekološku izvrsnost u Evropskoj uniji naziva se EU Eko oznaka (Ecolabel). Ekološka oznaka EU, koja je ustanovljena 1992. godine i priznata je u cijeloj Evropi i svijetu, sertifikuje robu koja ima zagrantovani, nezavisno potvrđeni nizak uticah na životnu sredinu. Proizvodi i usluge moraju ispuniti visoke ekološke standarde tokom cijelog njihovog životnog ciklusa, od ekstrakcije sirovina preko proizvodnje i distribucije do odlaganja, kako bi dobili eko oznaku EU. Oznaka takođe podstiče kompanije da proizvode vrhunsku robu koja je robusna, jednostavna za popravku i koja se može reciklirati.

Industrija može pružiti istinske, pouzdane, ekološki prihvatljive zamjene za konvencionalnu robu putem ekološke oznake EU, dajući potrošačima moć da donose odluke i aktivno učestvuju u tranziciji na zeleniju ekonomiju.

Evropski zeleni dogovor identifikuje najveće ekološke izazove našeg vremena, kao što je postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, prelazak na cirkularnu ekonomiju i postizanje cilja nulte zagađenosti za životnu sredinu bez zagađenja. Odabir i promocija proizvoda sa oznakom EU ko oznake (Eco label) daje pravi doprinos ovim izazovima. Zainteresovane strane takođe mogu učestvovati u relevantnim naporima Evropske komisije, kao što su Obećanje o održivoj potrošnji i klimatski pakt EU, tako što će se pridružiti ili učiniti EU sistem eko oznake (Ecolabel) vidljivijim.