Tourism for Future

Opšti cilj

Tourism for Future

Opšti cilj: Doprinos razvoju prekograničnog održivog turizma kroz umrežavanje, uvođenje zelenog ključa i eko standarda, unapređenje konkurentnosti i zajedničku promociju.

Uticaj je povećanje učešća malih i srednjih preduzeća, koja imaju za cilj da uđu u sistem EU sertifikacije, posebno EU Eko oznaka (Ecolabel) i EMAS sa ciljem prilagođavanja usklađenosti neophodnih za traženje relevantnih i ostvarivih međunarodno priznatih programa sertifikacije.

SPECIFIČNI CILJEVI​

Povećanje održive efektivne demonstracije upravljanja ekoturističkim sistemom na prekograničnom području, uzimajući u obzir životnu sredinu, socio-ekonomska pitanja, pitanja kvaliteta, zdravlja i bezbjednosti, kao i međunarodne standarde eko oznaka standarda sertifikacije i kapaciteta,

Povećanje društvenih i ekonomskih koristi za lokalnu zajednicu i smanjenje negativnih uticaja, a najviše u oblasti zapošljavanja lokalnog stanovništva, podržavanje lokalnih inicijativa i mogućnosti lokalnih preduzetnika da dopune sistem eko razvoja,

Povećanje koristi za kulturnu baštinu, životnu sredinu, prirodnu baštinu, energiju, otpad, vodu, eko staze, prijateljske proizvode i interakciju između turista i divljih životinja kao dodavanja vrijednosti ekoturizmu i objedinjavanja ove turističke veze,

Povećanje modernizacije ICT-a i interakcije na interakciju sa međunarodnim tržištem poljoprivredno-prehrambenog sektora

Održivost projekta

Projekat Turizam za budućnost ima za cilj stvaranje značajne transformacije u prekograničnoj oblasti Peći i Kolašina. Dugoročni rezultati projekta, uključujući izgradnju kapaciteta, sertifikaciju ekoloških oznaka i prakse održivog turizma, imaju za cilj integraciju u lokalnu turističku djelatnost. Ovaj inkluzivni poduhvat uključuje različite zainteresovane strane kao što su lokalna preduzeća, turoperatori i čuvari kulturnog nasleđa.

Projekat vodi Prištinska REA u partnerstvu sa IPER-om, Opštinom Kolašin i Đeravicom, uz podršku opštine Peć, a fokus ovog dvogodišnjeg projekta je održivi turizam, inovacije i prekogranična saradnja. Očekivani rezultati uključuju otporniji i međusobno povezani turistički ekosistem, podsticanje ekonomskog rasta i ekološke odgovornosti.

Plan komunikacije i vidljivosti

Plan komunikacije i vidljivosti projekta jasno je definisao ciljne grupe, sredstva koja će se koristiti za privlačenje ovih ciljnih grupa i uravnotežene resurse koji će se koristiti kako bi se postigli očekivani rezultati i ishodi.

Alat i kanali i njihove aktivnosti u okviru plana komunkacije i vidljivosti obuhvataju strateški i detaljan pristup u pogledu sljedećeg:

 • Brendiranje, identitet i slogan (vizuelni),
 • Web stranica projekta na dva jezika,
 • Internet integrisana turistička komunikaciona platforma
 • Kanali društvenih mreža (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Informativne kampanje, materijali, događaji, konferencije, posjete, sastanci zainteresovanih strana,
 • Video, audio-vizuelni materijal, infografika, galerijska i druga produkcija, uključujući medije i animaciju,
 • Štampa i mediji, kao što su saopštenja za javnost u vezi sa većim radionicama programa obuka, sertifikacija, publikacija, informativni bilteni, leci, brošure, posteri, kompleti za vidljivost, događaji, festivali, eko staza i ceremonije,
 • Elektronski dostupni materijali vezani za komunikaciju i vidljivost, kao što su informativni bilteni, brošure, posteri, katalozi, profili, priručnici, itd.,
 • Video oglasi, video smjernice, promotivni materijali na društvenim mrežama, video dokumentarni filmovi,
 • Displeji, kao što su baneri, koji nose CBC znakove za sve događaje vezane za program,
 • Zalihe, alati, CD-ovi i oprema koja je kupljena sredstvima CBC programa,
 • Kancelarijski materijal, vizit karte, memorandum, potpis na e-mailu, naljepnice, sveske, olovke itd.

Očekivani rezultati

Set održivog efikasnog upravljanja promovisan, dizajniran i ustpostavljen u 70 turističkih orijentisanih preduzeća

Povećana svijest najmanje 40 hotelskih preduzeća u prekograničnom regionu o sistemu kulture eko-razvoja

Podržan proces sertifikovanja ekološki prihvatljivih međunarodnih standarda, jer eko-turizam vrednuje nove koncepte razvoja (20 sertifikovanih entiteta orijentisanih na turizam) i ToT obuka za trenere za reviziju eko oznake (15 sertifikovanih revizora)

Razvijena i instalirana međuregionalno održiva Integrisana turistička i komunikaciona platforma (jedna zajednička online platforma prekogranične saradnje)

Poboljšan pristup kulturnim ekonomski orijentisanim mrežama, olakšana međuregionalna razvojna otvorenost i promovisana lokalna etno i tradicionalna hrana i piće kroz dva prekogranična (CB) festivala i dvije eko staze (oko 60 privrednika) ​

Ciljne grupe

Sektor turizma u okruženju, turistički orijentisani poslovni akteri, ruralna mala i porodična preduzeća, turističke organizacije, turoperatori. Stručnjak za reviziju eko-oznake, prekogranične zajednice, lokalne opštinske relevantne službe, aktivne turističke organizacije, arheološke i ruralne atrakcije stare kulturne baštine, nacionalni trgovinski, industrijski i turistički subjekti

Krajnji korisnici

Hoteli, restorani, porodični proizvođači poljoprivredne hrane, investitori u turizmu, menadžment i osoblje hotela i restorana, revizori koji sertifikuju eko-oznake

U partnerstvu sa:

OPŠTINA KOLAŠIN​

INSTITUT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

Shoqata bjeshkatare Gjeravica 1928 PEJë - Kosovë

Turistički linkovi: