Potpisan MoR između Prištinske REA i ERFC-a

Memorandum o razumijevanju potpisan između Prištinske REA i ERFC-a (Evropski regionalni okvir za saradnju)

Prištinska REA kao vodeći partner na projektu prekogranične saradnje “Turizam za budućnost” i ERFC koji implementira svoj projekat FAME ROAD finansiran od strane programa INTERREG Grčka-Italija, želja da se identifikuju komplementarnosti između ciljeva i aktivnosti njihovih odgovarajućih projekti s obzirom da predstavljaju projekte koji podržavaju održivi razvoj turizma u različitim regijama su sada potpisani . Rezultati projekta će se razmjenjivati, a ako je moguće, koristit će se u oba projekta.

Svrha ovog Memoranduma je da olakša saradnju između partnerskih projekata u cilju poboljšanja ukupnih rezultata i očekivanog uticaja uključenih projekata. Partnerski projekti mogu, s vremena na vrijeme, poželjeti da dodaju druge aktivnosti u Memorandum o razumijevanju.

Neke od ključnih zajedničkih namjera saradnje usmjerene su na:

o Izgradnja kapaciteta za održivo poslovno upravljanje, razvoj proizvoda/usluga i umrežavanje

o Podrška za certifikaciju turističkog smještaja Eco-Label – prijenos znanja i promocija

o Turistički transnacionalni festivali

o Turističke transnacionalne eko staze