Razvoj turističkog proizvoda/usluga koristeći Eko-oznake – modul obuke

OPIS

Ovaj modul obuke osmišljen je da pruži sveobuhvatno razumijevanje kako se eko-oznake mogu iskoristiti za oblikovanje i unapređenje turističkih proizvoda i usluga sa jakim naglaskom na održivost i odgovornost prema životnoj sredini. U današnjem svijetu, ekološki osviješćeni putnici traže smislena i odgovorna iskustva. Ovaj modul obuke istražuje ključnu ulogu eko-oznaka u ovom kontekstu, naglašavajući kako one djeluju kao simboli posvećenosti životnoj sredini i pomažu u usmjeravanju razvoja ekološki prihvatljive turističke ponude. Učesnici će iskusiti praktičnu primjenu, studije slučaja i primjere iz stvarnog svijeta kako bi naučili kako da integrišu eko-oznake u kreiranje, marketing i upravljanje turističkim proizvodima i uslugama. Do kraja obuke, polaznici će steći dovoljno znanja da udovolje rastućoj potražnji za održivim i odgovornim iskustvima putovanja uz usklađivanje sa industrijskim standardima i očekivanjima. Ovaj modul ohrabruje  učesnike da pokrenu pozitivne promjene u sektoru turizma promovišući očuvanje životne sredine i nudeći ekološki osviješćenim putnicima obogaćujuće i odgovorne avanture koje traže.

Akcenat ovog modula je na:

Cilj ove obuke je da omogući polaznicima da steknu znanje i vještine potrebne za učinkovito korišćenje eko-oznaka u razvoju, marketingu i upravljanju turističkim proizvodima i uslugama, usklađujući ih sa principima održivosti i ispunjavajući očekivanja ekološki osviješćenih putnika uz njegovanje ekološke odgovornosti u sektoru turizma.

CILJANI UČESNICI

SADRŽAJ OBUKE

Razumijevanje Eko-oznaka i održivog turizma

Identifikovanje i primjena Eko-oznaka

Razvoj proizvoda i usluga sa Eko-oznakama

Marketing i promocija proizvoda sa eko-oznakom

Usklađenost upravljanja i održivosti

Ovaj program obuke polaznicima pruža znanje i praktične vještine za kreiranje ekološki prihvatljive turističke ponude uz usklađivanje sa standardima eko-oznake i očekivanjima ekološki osviješćenih putnika, podstičući održivost u sektoru turizma.

SERTIFIKACIJA

Polaznici koji uspješno završe kurs će dobiti sertifikat iz oblasti „Razvoj turističkih proizvoda/usluga koristeći perspektivu eko-oznaka“, koji označava njihovu stručnost u integrisanje eko-oznaka i održivih praksi u razvoj i upravljanje turističkim proizvodima i uslugama

TRAJANJE: Ova obuka traje 5 dana:

ROK ZA PRIJAVU: 27.oktobar 2023