TURIZAM ZA BUDUĆNOST - NAŠA PRIČA

Prekogranična saradnja između Kosova i Crne Gore „Projekat Turizam za budućnost, praksa prilagođena Evropskoj uniji, nastoji da promoviše eko-oznake i održivo upravljanje turizmom, poveća njihove unutrašnje sposobnosti, veštine, znanja, vrednosti, transfer učenja i način razmišljanja o upravljanju, da će, kako se lokalno vlasništvo konsoliduje, moći da administrira i dobije standardnu certifikaciju ekološke oznake kroz priznatu međunarodno akreditovanu reviziju.

Za održavanje, razvoj, ažuriranje i proširenje, biće izgrađeni lokalni kapaciteti resursa za standarde ekološke oznake, sertifikovani od strane međunarodno akreditovanog nivoa.

Za valorizaciju, umnožavanje, umrežavanje i internacionalizaciju, platformu za onlajn komunikaciju i promociju treba razviti i široko distribuirati od strane turističkih aktera i mreža, i odmah predati lokalnim direktnim korisnicima.

Kako bi direktni korisnici održivo prakticirali standarde Eko oznaka, koristi, doprinos i rast, veze sa kulturnim naslijeđem, zanatlijama, rukotvorinama, lokalnim tradicionalnim proizvođačima itd., organizirat će se Turistički prekogranični festivali i Eko staze kako bi se oni rade, žive i održivo rastu zajedno kao sistem lanca vrijednosti koji osigurava njegovo ponavljanje i širenje i proizvodi dugoročni učinak.

Zainteresovane strane u turizmu, lokalna opštinska uprava, kulturno naslijeđe, zanatlije, rukotvorine, lokalni proizvođači, turoperatori, a potom i turisti, posjetioci i investitori će imati koristi i uživati u ostvarenom uticaju.

Međuregionalne mreže, transnacionalne rute, turistička iskustva i društveni razvoj će rasti.