Nënshkruhet MoU ndërmjet Prishtina REA dhe ERFC

Nënshkruhet MoU ndërmjet Prishtina REA dhe ERFC-së Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Prishtina REA dhe ERFC (Korniza Rajonale Evropiane e Bashkëpunimit) Prishtina REA është partneri kryesor në Projektin e Bashkëpunimit Ndërkufitar “Tourism For Future” dhe ERFC duke zbatuar projektin FAME ROAD të financuar nga programi INTERREG Greqi-Itali, me dëshirën për të identifikuar komplementaritetet midis objektivave […]

Tourism for Future – Historia jonë

Tourism For Future – Historia jonë Bashkëpunimi ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi Projekti “Tourism for Future”, një praktikë e përshtatur me bazë evropiane, synon të promovojë Eco-Labels dhe menaxhimin e qëndrueshëm të turizmit, të rrisë aftësitë e tyre të brendshme, njohuritë, vlerat, transferimin e të mësuarit. dhe mendësia e menaxhimit, që, me konsolidimin […]

ECO LABEL – Pyetësori i Vetëvlerësimit

ECO LABEL – Pyetësori për vetëvlerësim Prishtina REA, ë bashkëpunim me Institutin IPER, komunën e Kolashinit dhe Gjeravicën, po zbaton projektin “Tourism for Future”, i mbështetur nga Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë, në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Para-Aderimit (IPA II), me qëllim në, ndër të tjera, në ofrimin e mbështetjes për […]