KONTAKTI

QËNDRONI NE KONTAKT

Ndjehuni të lirë të na kontaktoni

Lokacioni

Zyra

Rruga Qarshia e Gjate, pn,
30000 Pejë
KONTAKTI

Email-i

THIRRJE

Telefoni

+38338244951

Vendndodhjet e partnerëve

Prishtina REA

KOORDINATOR

Rruga Zagrebi, Hyrja 23 Nr.8, 10000 Prishtinë, Kosovë.

IPER

Anëtar

Kralja Nikole 27A/4, Podgoricë, Mali i Zi.

Kolašin

Anëtar

Buda Tomovića, nr.1. Kolashin, Mali i Zi.

Gjeravica

Anëtar

Rruga Mbretëresha Teute n/m, Pejë, Kosovë.

Ku mund të na gjeni?

Kralja Nikole 27A/4, Podgorica